FastMEDIC

FastMEDIC - Blog - FastMEDIC opět v akci, tentokrát na pražském Sokolském běhu republiky

FastMEDIC opět v akci, tentokrát na pražském Sokolském běhu republiky

FastMEDIC opět v akci, tentokrát na pražském Sokolském běhu republiky

Dobré zprávy se šíří rychle! I proto se FastMEDIC, unikátní systém první pomoci,již podruhé v krátké době stane významnou složkou záchranného systému v terénu, pro který byl stvořený.

Čas běží, ale kola jedou

Městské festivaly, závody, koncerty, maratony. Parky, spletité čtvrtě starých měst, úzké uličky. A k tomu všemu masy lidí a hustý provoz. V případě úrazu či nehody jde často o vteřiny. V posledních letech je patrná zvýšená snaha pořadatelů akcí pro veřejnost o zajištění bezpečnosti účastníků i diváků.

Organizátoři však často naráží na špatnou dostupnost kritických míst, malé manévrovací schopnosti a komplikovanou orientaci v davu. „Navazujeme na ověřenou praxi týmů zdravotníků na kolech, kteří působí třeba v Anglii, Německu, Belgii či Holandsku, a přinášíme do Česka službu, která efektivně zvyšuje účinnost systému zdravotní záchranné služby. Významně také šetří finanční prostředky,“ říká MUDr.Kristýna Koutná, executive head společnosti FastMEDIC.

1
Z odhadů odborníků ze zahraničí vyplývá, že zhruba 50 % případů lze vyřešit a ošetřit přímo na místě bez potřeby dopravit nemocného do nemocnice či přivolání sanitního vozu s lékařem.

První pomoc jako první

Jaké je tedy hlavní poslání systému FastMEDIC? Díky operativnímu dopravnímu prostředku, kterým je elektrokolo, přijíždí zdravotníci k pacientům velmi rychle, navíc ve více lidech. Vyhodnocují situaci, poskytují odbornou první pomoc, v zahraničí významně eliminují plané poplachy a zbytečné výjezdy
sanitek. A především zmírňují následky ‐ a zachraňují životy.

Když to vezmeme kolem a kolem, hlavním smyslem služby FastMEDIC je díky specifickým výhodám podpořit zavedený systém poskytnu první pomoci v terénu, což dnes skvěle funguje například v Londýně. Tam je již déle fungující součástí integrovaného záchranného systému. Tamní “cyklomedici”zvládnou až 30 tisíc zásahů ročně a šetří přibližně 70% výjezdů sanitek. Jedná se o případy, kdy problém řeší ošetření na místě, doporučení léků a propuštění z péče.

2
Rychlost rozhoduje. Program flexibilních hlídek FastMEDIC má za cíl poskytnout rychlou a kvalitní pomoc nemocnému nebo zraněnému, který je na nepřístupném místě či mezi velkým počtem lidí, například na velkých sportovních či kulturních akcích, v parcích nebo při husté dopravě

 

Zdravotník na elektrokole se jako “first responder” ke zraněnému běžci na trati může dostat třikrát rychleji než pěšky, zároveň je schopen pokrýt mnohem větší území. To vše bez zatížení prostoru dalšími objemnými vozidly, bez rizika uvíznutí v zácpě či nutnosti v určitém místě vozidlo opustit a utíkat. Kolo navíc nefunguje pouze jako dopravní prostředek, ale i jako nosič těžkého zdravotnického vybavení potřebného k poskytnutí první pomoci.

Představujeme naší novou aplikaci - FastMEDIC for ...

who we are